Behandelprocedure Orofaciale Therapie

Intake

De doelstelling is dat de eerste behandeling ongeveer 45 minuten in beslag neemt. Tijdens het eerste consult zal een groot deel van de zitting bestaan uit het uitvragen van uw klachten. Aan de hand van een anamnese wordt onderzocht wat de mate en de ernst van uw klachten zijn. Mogelijk dat u verzocht wordt om een vragenlijst in te vullen, om zo voor de therapeut een nog beter beeld te kunnen krijgen van uw gezondheidsprobleem.

Onderzoek

Aan de hand van de anamnese, zal er een lichamelijk onderzoek worden gedaan. Dit onderzoek zal zich richten op de regio’s waarin u uw klachten aangeeft, en op de gebieden wat volgens de therapeut een relatie kan hebben met uw klachten.

Tijdens het onderzoek wordt er gekeken in uw mond (hoe is de gezondheid van uw gebit, zijn er bijzonderheden zichtbaar) en zal er gekeken worden naar de functies van uw kaakgewricht (hoe gaat de mond open, hoe sluit deze weer, zijn er geluiden waarneembaar tijdens het bewegen van het kaakgewricht, etc.) Ook kan er gekeken worden naar de functies van uw nek en schoudergordel.

Rapportage

Aan de hand van dit onderzoek zal er een kort (schriftelijk) verslag worden uitgebracht naar uw verwijzer.  Tijdens het behandelproces zal er een tussentijdse evaluatie worden opgesteld, en ter afsluiting van het behandelproces wordt er een brief verzonden.

Behandeling

Aan de hand van de conclusies die worden getrokken vanuit de intake en het onderzoek, zal met u worden overlegd wat de orofaciaal therapeut voor u kan betekenen. Er zal u een behandelplan worden voorgelegd. De behandelingen zullen er op gericht zijn om op een zo efficiënt mogelijke wijze uw klachten te laten verminderen. Dit kunnen technieken zijn die zowel in de mond, als in het gelaat kunnen worden uitgevoerd. Denk hierbij aan rektechnieken van de kauwmusculatuur, of van massage van andere belangrijke spieren in de hoofd-halsregio.

Naast behandelingen van uw hoofd-halsregio, kan de behandeling ook gericht zijn op uw schouderregio en de nek. Door middel van mobilisatietechnieken of manipulaties, kan de invloed van uw klacht op een veilige manier positief worden aangepakt.

Naast alle ‘hands-on’ activiteiten, zal er ruim de tijd genomen worden om meer duidelijkheid te verschaffen over de klachten. Ook zal er voor u een selectie worden gemaakt uit een aantal oefeningen die u thuis kunt uitvoeren.

Om alvast een indruk te krijgen over het functioneren van het kaakgewricht, kunt u op deze link klikken voor een korte impressie van het (dys)functioneren van het kaakgewricht.

Psychologie bij kaakklachten

Naast orofaciale therapie, kan het ook zijn dat u wordt verwezen naar de psycholoog. Lia Hoogenboom is aangesloten bij het netwerk BUCCA, en is onder andere gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van patiënten met kaakklachten. De therapie zal onder andere bestaan uit ontspanningsoefeningen en bewustzijn van gewoontes. Denk hierbij onder andere aan het klemgedrag, wat vaak een onbewust proces is. De psychologische behandeling zal doelgericht zijn, en gericht zijn op uw hulpvraag. Voor meer informatie over de psychologische behandelingen, kunt u telefonisch contact op nemen met Lia Hoogenboom.

 

Inschrijven

Nieuw bij onze prakijk?

Locaties

Waar kunt u terecht?

Overige specialisaties

Wat kunnen wij allemaal?

Contact

Vragen of afspraak maken?